De huidige generatie accu’s dienen een minimale levensduur van 4 jaar te hebben. Dit is gebaseerd op Europese normen en diverse tests. In een aantal gevallen gaan accu’s langer mee. Toch is het aan te raden om accu’s preventief te vervangen, na de door de fabrikant meegeleverde garantieperiode, dit biedt de meeste zekerheid.

Exacte levensduur niet te bepalen
Het is onmogelijk te bepalen welke levensduur accu’s exact hebben. De accucapaciteit neemt namelijk niet lineair af, maar zakt in een relatief korte periode in.  Het is niet te voorspellen wanneer de capaciteit afneemt. Bovendien hangt de levensduur af van omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld de temperatuur.

Er is dus veel onzekerheid over de resterende levensduur van een accu na de garantieperiode. In een omgeving met grote veiligheidsrisico’s kies je uiteraard voor de oplossing die de meeste veiligheid biedt: het preventief vervangen van accu’s. Zo voldoet de installatie zeker aan het Bouwbesluit en wordt aantoonbaar invulling gegeven aan de zorgplicht.

Mocht de fabrikant van de accu’s / armaturen een afwijkend advies geven, dan is het uiteraard raadzaam deze op te volgen.
    14-09-2021 09:19     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.