Noodverlichting Bouwbesluit Noodverlichting bouwbesluit

In het bouwbesluit staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruikers. De minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn hierin opgenomen. De eisen voor noodverlichting staan in hoofdstuk 6 beschreven.

Bij een noodverlichtingsinstallatie komen nogal wat regels en normen kijken. De Arbo-wet, het Bouwbesluit en de normbladen NEN-EN 1838 en NEN-EN 50172 zijn de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties. Controlepunten zijn de aanwezigheid, het functioneren en het onderhoud van de noodverlichting.  Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen bij de eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbowet) te liggen.Hier onder de belangrijke punten in het nood verlichting bouwbesluit:
  • Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.
  • Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft noodverlichting.
  • Een besloten ruimte heeft noodverlichting.
  • Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.
  • Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
Bouwbesluit 2012
    14-09-2021 09:15     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.