Normen volgens de NEN
De belangrijkste artikelen binnen de NEN voor noodverlichting zijn NEN-EN 1838 en NEN 1010. In de NEN gaat het niet om wetgeving, maar om normen. Normen leggen specifieke afspraken vast over producten, diensten of processen. De NEN is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn binnen de Europese markt.

NEN-EN 1838 – Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting
In de NEN-EN 1838 wordt omschreven welke eisen er aan veilige noodverlichting gesteld worden. De norm wordt altijd bekeken in samenwerking met de regels van het land. In Nederland kijken we dan naar het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Er wordt in deze norm specifiek ingegaan op de lichttechnische eisen, zoals de posities van noodverlichting, de lux-waarden en kleuren, de kijkafstanden en het voorkomen van verblinding. Onder noodverlichting vallen in deze norm ook vluchtwegverlichting, noodevacuatieverlichting en anti-paniekverlichting.

De NEN-EN 1838 maakt duidelijk waar de volledige noodverlichtingsinstallatie precies aan moet voldoen.

NEN 1010 – Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
De NEN 1010 is de overkoepelende norm die zorgt voor veiligheid van laagspanningsinstallaties. In de NEN 1010 worden de minimum veiligheidseisen beschreven waar laagspanningsinstallaties aan moeten voldoen.

NEN-EN-ISO 7010 – Grafische symbolen
Hierin wordt beschreven wat de wereldwijd gebruikte kleuren en symbolen zijn voor vluchtrouteaanduiding.

NEN-EN 50172 – Noodverlichtingssystemen voor vluchtrouteaanduiding
In de NEN-EN 50172 staan de voorschriften voor het ontwerpen van de noodverlichtingsinstallatie en het onderhouden en vastleggen van het onderhoud ervan.

NEN-EN 50171 – Noodverlichtingssystemen en centrale voedingssystemen
In deze norm staan de eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen beschreven

NEN-EN-IEC 60598-2-22 – Bijzondere eisen en verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
Deze norm wordt gebruikt door keuringsinstanties voor noodverlichting, zoals DEKRA. Alles eisen waaraan de noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen zijn hierin vastgelegd.

NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
Deze norm gaat over de minimale eisen voor parkeergarages. Noodverlichting is hier een onderdeel van.
    14-09-2021 09:10     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.